« Week van het Nederlands»

Gepubliceerd op 13-10-2017

Hij is alweer bijna afgelopen, de week van het Nederlands. De kans is groot dat je er weinig of niets van hebt meegekregen. Toch waren er overal in Nederland en Vlaanderen activiteiten en initiatieven. Op www.weekvanhetnederlands.org is er van alles over te lezen en te downloaden (waaronder het superleuke - gratis -  boekje 'Vlaamderlands').

Taal voor het leven

Zelf heb ik net een Taal voor het leven-training afgerond. Vier dagdelen over hoe je mensen kunt begeleiden bij het verbeteren van hun basis-taalvaardigheden. De afgelopen twee jaar heb ik me vooral bezig gehouden met NT2 (Nederlands als Tweede Taal) en heb ik gewerkt met mensen uit Marokko, Kosovo, Syrië en Polen. Wat is me nooit heb gerealiseerd is dat er heel veel autochtone Nederlanders zijn die moeite hebben met lezen en schrijven. Onderzoek van de Stichting Lezen en Schrijven laat zien dat Nederland 1,3 miljoen laaggeletterden tussen de 16 en 65 jaar kent, waarvan maar liefst 65% autochtoon is. Gelukkig zijn er overal in het land prachtige initiatieven en heel veel vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.

Regeerakkoord en taalcoaching

Even terug naar de nieuwe Nederlanders. In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat nieuwkomers vanaf dag één taalles krijgen en dat er extra geld komt om laaggeletterdheid te bestrijden. In de praktijk betekent dit dat asielzoekers en statushouders formeel taalles krijgen vanaf het moment dat zij in Nederland zijn. En als je dat combineert met taalcoaching door getrainde vrijwilligers, dan kan het geleerde sneller in de praktijk worden gebracht en raken de nieuwkomers sneller wegwijs in Nederland.

Pak of broek?

Ik vraag me wel eens af hoe de taalbegeleiding in Vlaanderen verloopt? Zou dat van hetzelfde laken een pak zijn? O nee, vast niet. In het beste geval is het van hetzelfde laken een broek! (Waarschijnlijk is laken in Vlaanderen veel duurder dan in Nederland.) En die wijsheid kun je weer vinden in dat boekje waar ik het net over had ......

15078831444af20b4096ae79673260b60e8d862488.jpg