Scoren met uw verhaal

Woorden verbinden. Geschreven of gesproken; ze creëren een band tussen uw bedrijf of organisatie en klanten, relaties en medewerkers. Mits goed gebruikt kunt u woorden gebruiken om vertrouwen te scheppen en loyaliteit te genereren. Met woorden kunt u motiveren en enthousiasmeren. De boodschap waarmee u uw doelgroep wilt informeren, moet krachtig en duidelijk zijn. Een goede tekst of een goed verhaal versterkt het imago van uw bedrijf of organisatie. Presentatie, website, (nieuws)brief, persbericht, speech of video; het is geen kunst om er de benodigde woorden voor te produceren. Het is echter wèl een kunst om ermee te scoren. En daar kan Words, etcetera bij helpen.

Wie ben ik?

Ik ben Leonie Vink; Words, etcetera – opgericht in 1994 - is de naam van mijn bedrijf. Woorden zijn de verbindende factor in mijn leven

  • Ik heb verstand van (bedrijfs)communicatie. Voor professionele, journalistieke teksten – Nederlands- of Engelstalig – bent u bij mij aan het goede adres. Ik verzamel informatie uit diverse bronnen en zet deze om naar een begrijpelijke en op de doelgroep geschreven tekst. Daarbij spreek ik uw taal.
  • Als communicatiecoach help ik u of uw medewerkers om zich beter te profileren door efficiënt te communiceren. Ik leer u hoe u zich staande kunt houden in een vergadering, hoe u in een een-op-een gesprek feedback geeft en ontvangt, hoe u beter communiceert als leidinggevende en zo alle neuzen de goede kant op krijgt en mensen in staat stelt de juiste vragen te stellen.
  • Als taalwetenschapper ben ik vooral geïnteresseerd in sociolinguïstiek. Ik onderzoek en observeer bijvoorbeeld de standaardtaal van aankomende leraren. Daar spreek ik wel eens over op congressen. Ook verdiep ik me in dialecten. Met name het Helmonds heeft mijn belangstelling.
  • Het overdragen van kennis; daar krijg ik een kick van. Of dat nu is als taalcoach voor anderstaligen, als leraar Nederlands voor een klas aankomende leraren, of voor een groep vrijwilligers bij de Nijmeegse Vierdaagse
  • Besturen is mij met de paplepel ingegoten. Zo ben ik voorzitter van Holland Harmony, de koepelorganisatie van barbershopkoren en -kwartetten in Nederland. In die hoedanigheid heb ik, samen met vertegenwoordigers van barbershoporganisatie van over de hele wereld, ook zitting in de World Harmony Council.
  • Luisteren is een eigenschap die goed van pas komt als je mensen interviewt en coacht. Maar ook toen ik vertrouwenspersoon was voor de Stichting 4Daagse en voor de Koninklijke Nederlandse Wandel Bond (KWBN).
  • Een vink is een zangvogel. Al jarenlang zing ik barbershop. Dat doe ik bij Mixed Nuts in Gorinchem en bij het internationale No Borders Show Chorus.
  • Organiseren is een andere manier om mensen met elkaar te verbinden. Dat doe ik niet beroepsmatig, maar wel met hart en ziel voor de organisaties waar ik mij voor inzet. Of het nu om een jubileum- of kerstshow gaat voor een koor, of om een evenement voor de Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse, ik ga voor tevreden bezoekers en deelnemers!